Word vrijwilliger

Onze vrijwilligers zetten zich onbezoldigd in. Wij voeren een waarderingsbeleid. Alle hulp is welkom, hoe klein ook. Dankjewel!

Wij zoeken een penningmeester voor de vzw, een secretaris voor de vzw, een social media marketeer, een blog(g)(st)er voor deze website, een juridisch adviseur en een subsidiebeheer(d)(st)er.

    Wij contacteren je binnen 5 werkdagen. Hartelijk dank voor je interesse!