Home

Build & Design
Wat betaalt een alleenstaande meer?
Een alleenstaande betaalt meer belastingen dan een gezin?
Slide Background
Alleenstaand en meer belastingen betalen?
Hoe kan dat in 2022?
Wat doen wij eraan?

Wij roepen discriminatie een halt toe!

Wanneer je alleen woont, word je beschouwd als een alleenstaande.

Alleenstaande werknemers zonder kinderen zagen in 2021 maar liefst 52,6 procent van hun looninkomsten naar de overheid vloeien, in de vorm van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. Dat is 0,4 procent meer dan het jaar voordien. En dat percentage stijgt alleen maar. Dit willen we nu aan banden leggen. Het is niet eerlijk dat alleenstaande werknemers gediscrimineerd worden. Het is financieel heel moeilijk voor een alleenstaande om een huis te kopen en deze te onderhouden of om een huis te huren. Deze last valt zwaar als alleenstaande. Het feit dat de overheid de alleenstaande zo benadeeld ten opzichte van koppels is oneerlijk. Dit kan niet langer. Geef daarom jouw steun aan onze organisatie! Word vrijwilliger of betuig je steun.